Blog

NHỮNG THẤT BẠI VĨ ĐẠI

🌟 Cha mẹ nào cũng muốn đứa trẻ của mình sau này làm 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠.
Nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu: điều gì tạo nên những con người thành công, có đóng góp lớn cho xã hội?
.
Và trên bước đường con trưởng thành, chúng ta có quá nôn nóng cho thành công mà quên cho phép con mình đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢?
Có những thất bại lại mang tới bài học vĩ đại hơn nhiều những thành công sớm. ✨✨✨
Bạn nghĩ sao?