Blog

NHỮNG THẤT BẠI VĨ ĐẠI

Cha mẹ nào cũng muốn đứa trẻ của mình sau này làm ???̛?̛̀? ???̀?? ??̂??.
Nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu: điều gì tạo nên những con người thành công, có đóng góp lớn cho xã hội?
.
Và trên bước đường con trưởng thành, chúng ta có quá nôn nóng cho thành công mà quên cho phép con mình đ?̛?̛̣? ???̂́? ??̣??
Có những thất bại lại mang tới bài học vĩ đại hơn nhiều những thành công sớm.
Bạn nghĩ sao?